View in:

Media dan Pemasaran

Winnie Chan: cwinnie@esplanade.com

Perancangan

Norhayati Yusoff: ynorhayati@esplanade.com

Pembangunan Usahama

Janice Gan: gjanice@esplanade.com

Tempahan untuk Sekolah dan secara Berkumpulan

boxoffice@esplanade.com

Pertanyaan Lain

pestaraya@esplanade.com

Alamat

The Esplanade Co Ltd
1 Esplanade Dr
S038981

Media and Marketing

Winnie Chan: cwinnie@esplanade.com

Programming

Norhayati Yusoff: ynorhayati@esplanade.com

Partnership Development

Janice Gan: gjanice@esplanade.com

School and Group Bookings

boxoffice@esplanade.com

Other Enquiries

pestaraya@esplanade.com

Contact Address

The Esplanade Co Ltd
1 Esplanade Dr
S038981